2014 Apr23 Varsity Baseball vs Highland - jerrylipski